اقدامات دامپزشکی فردیس در جمع آوری طیور از سطح شهر

اقدامات دامپزشکی فردیس در جمع آوری طیور از سطح شهر

پیرومصوبـات سـتاد آنفلوآنزای شهرسـتان درخصوص برنام های پیشـگیری از بروز وشـیوع بیماریهای فوق حاد تنفسـی طیور و همچنین هماهنگی لازم با ادارات محیط زیست، بهداشت محیط، شهرداریها و نیروی انتظامی شهرستان فردیس روز چهارشنبه 15 بهمن ماه طرح جمع آوری طیور زنده از سطح شهر به اجرا درآمد.

جلسه هماهنگی و پیشگیری از بیماریهای فوق حاد تنفسی طیور

جلسه هماهنگی و پیشگیری از بیماریهای فوق حاد تنفسی طیور

با نزدیک شدن به فصل سرما و با توجه به تاثیر برودت هوا در افزایش بیماریهای تنفسی طیور صنعتی و بومی جلسه ای با حضور رئیس دامپزشکی ، نمایندگان اداره بهداشت ، محیط زیست ، فرمانداری ، نیروی انتظامی و شهرداریها در محل اداره بهداشت شهرستان فردیس برگزار شد.