شماره تماس اداره دامپزشکی ساوجبلاغ : 02644233700 - 02644231615

کدپستی : 3361659865

شماره فکس : 02644224872

آدرس پست الکترونیکی : savojbolagh.alborz@ivo.ir