شماره تماس اداره دامپزشکی نظرآباد: 02645403842 , 02645403841

کدپستی: 3331914397

شماره فکس: 45403842 داخلی 9

آدرس پست الکترونیکی: nazarabad.alborz@ivo.ir