نام اداره ستادی

آدرس پست الکترونیک

مدیر کل

head.alborz@ivo.ir

معاونت فنی

 tech.alborz@ivo.ir

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

 adsu.alborz@ivo.ir

مسئول دفتر مدیرکل

office.alborz@ivo.ir

حراست

he.alborz@ivo.ir

دفتر نمایندگی ولی فقیه

 hnvf.alborz@ivo.ir

حقوقی و ارزیابی عملکرد

law.alborz@ivo.ir

روابط عمومی

relation.alborz@ivo.ir

آموزش

te.alborz@ivo.ir

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 it.alborz@ivo.ir

برنامه وبودجه

plan.alborz@ivo.ir

امور مالی

 fin.alborz@ivo.ir

نظارت بر بهداشت عمومی

health.alborz@ivo.ir

مبارزه با بیماری های دام

 adcs.alborz@ivo.ir

مبارزه با بیماری های طیور

pdcs.alborz@ivo.ir

آبزیان

aqdcs.alborz@ivo.ir

اداره تشخیص و درمان

ptl.alborz@ivo.ir

آزمایشگاه

lab.alborz@ivo.ir

قرنطینه و امنیت زیستی

qu.alborz@ivo.ir

امور اداری، رفاه و پشتیبانی

 adaf.alborz@ivo.ir

کارگزینی

pers.alborz@ivo.ir

دبیرخانه

secr.alborz@ivo.ir

انبار

stock.alborz@ivo.ir

نقلیه

nagh.alborz@ivo.ir

اداره کل دامپزشکی استان البرز

 port.alborz@ivo.ir

لینک کوتاه