نام شهرستان

آدرس ایمیل

اداره دامپزشکی شهرستان کرج

karaj@ivo.ir

اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ

savojbolagh@ivo.ir

اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد

nazarabad@ivo.ir

اداره دامپزشکی شهرستان فردیس

fardis@ivo.ir

اداره دامپزشکی شهرستان اشتهارد

eshtehard@ivo.ir

اداره دامپزشکی شهرستان طالقان

taleghan@ivo.ir

لینک کوتاه