مسئولان و کارشناسان

  • مهندس فریده صابرنیا

    رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

    02632756652