مدیر کل

 

معاونت سلامت

اداره تشخیص و درمان

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

اداره مدیریت بررسی و مبارزه با بیماریهای دامی

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور-آبزیان-زنبور عسل و...

 

ادارات شهرستانها

 

حراست

 

روابط عمومی

 

حقوقی و ارزیابی عملکرد

 

دفتر نمایندگی ولی فقیه

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

اداره امور مالی

برنامه بودجه

اداره امور اداری- رفاه و پشتیبانی

اداره فناوری اطلاعات- ارتباطات و تحول اداری