دانلود فایل : آمار عملکرد سه ماهه سوم 98 اداره تشخیص و درمان.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود فایل : گزارش عملکرد تشخیص و درمان سه ماه.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 98 .docx           حجم فایل 14 KB