دکتر فردین  حسین زاده

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ

دکتر فردین حسین زاده

ارتباط مستقیم: 02644233700

مسئولان و کارشناسان