بیشتر
ضبط مقدار ۳۱۵۰ کیلوگرم خمیر مرغ فاسد شده

ضبط مقدار ۳۱۵۰ کیلوگرم خمیر مرغ فاسد شده

معدوم سازی ۸۰ کیلوگرم خوراک اسب

معدوم سازی ۸۰ کیلوگرم خوراک اسب

ضبط ۲۶۰۰ کیلوگرم خمیر مرغ منجمد غیرمجاز در شهرستان اشتهارد

ضبط ۲۶۰۰ کیلوگرم خمیر مرغ منجمد غیرمجاز در شهرستان اشتهارد

ضبط و معدوم سازی آلایش خوراکی

ضبط و معدوم سازی آلایش خوراکی

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان اشتهارد

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان اشتهارد

بازدید مشترک دامپزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن ، تجارت و بهداشت شهرستان اشتهارد

بازدید مشترک دامپزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن ، تجارت و بهداشت شهرستان اشتهارد

معدوم سازی 480 کیلوگرم مرغ تازه تاریخ گذشته

معدوم سازی 480 کیلوگرم مرغ تازه تاریخ گذشته

معدوم سازی ضایعات گوشت و گوشت گوساله بدون لیبل و فاسد

معدوم سازی ضایعات گوشت و گوشت گوساله بدون لیبل و فاسد

معدوم سازی مرغ تاریخ گذشته

معدوم سازی مرغ تاریخ گذشته

آغاز طرح تشدید نظارت های بهداشتی ویژه ایام نوروز  1401 در شهرستان اشتهارد

آغاز طرح تشدید نظارت های بهداشتی ویژه ایام نوروز 1401 در شهرستان اشتهارد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی