بیشتر
توقیف خودروی حمل ضایعات غیر مجاز در فردیس

توقیف خودروی حمل ضایعات غیر مجاز در فردیس

ًضبط و معدوم سازی گوشت مرغ فاسد

ًضبط و معدوم سازی گوشت مرغ فاسد

ضبط‌ و معدوم‌سازی در شهرستان فردیس

ضبط‌ و معدوم‌سازی در شهرستان فردیس

معدوم سازی 44 کیلوگرم آلایش خوراکی گوشت قرمز و مرغ

معدوم سازی 44 کیلوگرم آلایش خوراکی گوشت قرمز و مرغ

ضبط و معدوم‌سازی فراورده‌های خام دامی در فردیس

ضبط و معدوم‌سازی فراورده‌های خام دامی در فردیس

ضبط و معدوم سازی مرغ فله غیر بهداشتی

ضبط و معدوم سازی مرغ فله غیر بهداشتی

ضبط لاشه گوسفندی و معدوم سازی فراورده های خام دامی

ضبط لاشه گوسفندی و معدوم سازی فراورده های خام دامی

ضبط 55 کیلوگرم گوشت گوسفندی

ضبط 55 کیلوگرم گوشت گوسفندی

بازدید و نظارت بهداشتی در شهرستان فردیس

بازدید و نظارت بهداشتی در شهرستان فردیس

ضبط‌ و معدوم سازی در شهرستان فردیس

ضبط‌ و معدوم سازی در شهرستان فردیس

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی