بیشتر
بازدید  معاون فنی و رؤسای ستادی اداره کل دامپزشکی استان البرز از اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد

بازدید معاون فنی و رؤسای ستادی اداره کل دامپزشکی استان البرز از اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد

جمع آوری اقلام تاریخ منقضی شده در بازدیدهای ادواری از مراکز داروخانه ی دامپزشکی شهرستان نظرآباد

جمع آوری اقلام تاریخ منقضی شده در بازدیدهای ادواری از مراکز داروخانه ی دامپزشکی شهرستان نظرآباد

بازدید از شرکت قطعه بندی در شهرستان نظرآباد

بازدید از شرکت قطعه بندی در شهرستان نظرآباد

ضبط و معدوم سازی در نظرآباد

ضبط و معدوم سازی در نظرآباد

بازدید از کارخانه خوراک دام

بازدید از کارخانه خوراک دام

ضبط 25  تن خوراک دام

ضبط 25 تن خوراک دام

بازدید از کارخانه تولید فرآورده های حرارت دیده در شهرستان نظرآباد

بازدید از کارخانه تولید فرآورده های حرارت دیده در شهرستان نظرآباد

ضبط 150 تن نهاده ذرت جو و گندم

ضبط 150 تن نهاده ذرت جو و گندم

بازدید از واحد مرغداری در نظرآباد

بازدید از واحد مرغداری در نظرآباد

بازدید از کارخانه بسته‌بندی ماهی و میگو در شهرستان نظرآباد

بازدید از کارخانه بسته‌بندی ماهی و میگو در شهرستان نظرآباد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی