مسئولان و کارشناسان

  • دکتر سعید حسنی انزابی

    رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم

    02632757127