لیست تلفن های مستقیم و داخلی اداره کل دامپزشکی استـــان البـــرز
حوزه نام اداره /  واحد داخلی تلفن مستقیم ملاحظات
ریاست مــــدیر کــل 102 32737175 آقای دکتر توکلی 
 
معــاون سلامت 104 32748216 آقای دکترطرق
معاون توسعه  مدیریت و منابع 105 32748236 آقای دکتر جمالی
بیسیم(141)
مسئـــول دفتـــرمدیرکل 103 32737175 آقای مسعود بقائی (بیسیم 102)   (0)
دورنگار حوزه ریاست 32757125
 حــــراست 110 32748210 آقای دکتر علیرضا خلیفه زاده 
کارشناس حراست 113 آقای مهاجری
دفتر نمایندگی ولی فقیــه 106 32748211 حجت الاسلام محبی
بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 107 آقای مهندس والی پور 
 روابط عمومی و آموزش 108 32757124 آقایان مهندس شکیبی و مهندس کروژدهی 
اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری 117 32756652 خانم مهندس صابرنیا 
اداره برنامه و بودجه  109 32756651 آقای دکتر خادمی 
اداره امور مالی 112 32737432 آقایان: مهندس حاجی حسنی 
کارشناسان امور مالی  114 32737432  علیدوستی- موسی زاده،خانم بارانی 
  کارشناسان امور مالی  144 *** آقای سعیدی فر
فنـــی   اداره نظارت بر بهداشت عمومی 124 32737169 آقای دکتر ابوترابی
کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی  آقای دکتر آزرم(126)  ، خانم مهندس شمسی پور(125)
کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی  آقای مهندس طوسیان (127)
اداره مبارزه با بیماریهای دامی  130 32757126 آقای دکتر عصار 
کارشناس مدیریت سامانه  131 *** آقای دکتر گلباز 
واحـــد GIS اداره مبارزه با بیماریهای دامی، آبزیان  132 *** آقای دکتر بغدادی،  آقای دکتر خانی 
اداره مبارزه با بیماریهای طیور  133 32757127 آقای دکتر حسنی انزابی
واحـــد GIS اداره مبارزه با بیماریهای طیور 133 32775526 آقای دکتر محمدزاده
کارشناسان اداره مبارزه با بیماریهای دامی و طیور  135 آقایان: دکتر زمانی- دکترخانی- دکترذوالفقار نسب- سلمان زاده
واحـــد حقوقی 123 32756650 خانم اسحاقی
واحـــد حقوقی 143   مهندس مصلی نژاد
اداره دارو درمان و آزمایشگاهها 136 32757123 آقای دکتر معینی ، دکتر قربانی ، خانم دکتر جعفری 
آزمـــایشگاه مرکزی 137 32756670 خانم دکتر قاسمی 
کارشناسان آزمایشگاه  138 آقایان :مهندس آقا جمالی ، مجاهد، مرادی
اداره قرنطینـــه و امنیت زیستی 128 32733293  
کارشناسان اداره قرنطینه  خانم مهندس شادروز(129)   
امور عمومی اداره امور عمومی 116 32775532 آقای مهندس شهریور
کــارگـزینـی 115 32756671 خانمها:ابراهیمی
 دبیـــــرخانه 111 32756650 خانم پرویزی وخانم مسحنه
دورنگار دبیرخانه 32737178
  کارپردازی 121 آقای خمیسی پور
انبار 120 آقای مهندس رشیدجربزه
 واحـــد نقلیـــه 118 آقایان: بهرامی - کاووسی- رفیعی
نگهبــــانی 119 آقایان: بهندیانی- فتوحی- شکریان
سانتـــرال 32737179 سامانه 1512
32752237
32733292
32752230  
شهرستان  اداره دامپزشکی شهرستان کرج    32752903-6  
اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ   44231615  
اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد   4538384245383860  
اداره دامپزشکی شهرستان طالقان   44723735  
اداره دامپزشکی شهرستان اشتهارد   37723600-400  
اداره دامپزشکی شهرستان فردیس   36640518  
   دانلود فایل : لیست تلفنها.pdf           حجم فایل 50 KB